Ειδικές κατηγορίες πελατών

Οι ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ αποτελούν κι αυτές ένα σημαντικό κομμάτι της αγοράς, το οποίο καλούμαστε να διαχειριστούμε με αμεσότητα και σαφήνεια ως προς τις συνθήκες που ισχύουν ανά περίπτωση.

Οι ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ λαμβάνουν σημαντικό όφελος που σχετίζεται με τη μη καταβολή ή την καταβολή μέρους του τέλους ταξινόμησης.

Είναι χαρά μας να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που δεν σταματούν μόνο σε εξαιρετικά οχήματα, αλλά σας συνοδεύουν καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης τους.
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ/ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ – οχήματα έως 2.000cc

 Τέλος Ταξινόμησης : 0%

 ΦΠΑ: 24%


ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ/ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ – οχήματα > 2.000cc

 Τέλος Ταξινόμησης : 50%

 ΦΠΑ: 24%


ΑΜΕΑ (67% αναπηρία) – οχήματα έως 1.650cc

 Τέλος Ταξινόμησης : 0%

 ΦΠΑ: 24%


ΑΜΕΑ (67% αναπηρία) – οχήματα 1.651 έως 2.000cc

 Τέλος Ταξινόμησης : 30% του Τέλους Ταξινόμησης της αντίστοιχης επιβατικής έκδοσης

 ΦΠΑ: 24%


ΑΜΕΑ (67% αναπηρία) – οχήματα >2.000cc

 Τέλος Ταξινόμησης : 58% του Τέλους Ταξινόμησης της αντίστοιχης επιβατικής έκδοσης

 ΦΠΑ: 24%


ΑΜΕΑ (80-100% αναπηρία)

 Τέλος Ταξινόμησης : 0%

 ΦΠΑ: 24%


ΔΙΠΛΩΜΑΤΕΣ

 Τέλος Ταξινόμησης : 0%

 ΦΠΑ: 0%

 Παράβολο: 120€