106 Ι

Κινητήρας : 1.1

ServiceGo 135

135,00€ Με Φ.Π.Α.

ΣΕΤ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ

245,00€ Με Φ.Π.Α.

ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ

49,00€ Με Φ.Π.Α.

ΤΑΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΣΚΟΙ ΦΡΕΝΩΝ ΕΜΠΡ.

108,00€ Με Φ.Π.Α.

ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ

285,00€ Με Φ.Π.Α.

ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

109,00€ Με Φ.Π.Α.

ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΜΠΡ. & ΟΠΙΣΘ.

20,00€ Με Φ.Π.Α.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

72,00€ Με Φ.Π.Α.

106 Ι

Κινητήρας : 1.4

ServiceGo 135

135,00€ Με Φ.Π.Α.

ΣΕΤ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ

252,00€ Με Φ.Π.Α.

ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ

49,00€ Με Φ.Π.Α.

ΤΑΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΣΚΟΙ ΦΡΕΝΩΝ ΕΜΠΡ.

108,00€ Με Φ.Π.Α.

ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ

285,00€ Με Φ.Π.Α.

ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

115,00€ Με Φ.Π.Α.

ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΜΠΡ. & ΟΠΙΣΘ.

20,00€ Με Φ.Π.Α.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

72,00€ Με Φ.Π.Α.

106 ΙΙ

Κινητήρας : 1.0

ServiceGo 135

135,00€ Με Φ.Π.Α.

ΣΕΤ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ

245,00€ Με Φ.Π.Α.

ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ

49,00€ Με Φ.Π.Α.

ΤΑΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΣΚΟΙ ΦΡΕΝΩΝ ΕΜΠΡ.

108,00€ Με Φ.Π.Α.

ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ

285,00€ Με Φ.Π.Α.

ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

109,00€ Με Φ.Π.Α.

ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΜΠΡ. & ΟΠΙΣΘ.

20,00€ Με Φ.Π.Α.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

72,00€ Με Φ.Π.Α.

106 ΙΙ

Κινητήρας : 1.1

ServiceGo 135

135,00€ Με Φ.Π.Α.

ΣΕΤ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ

247,00€ Με Φ.Π.Α.

ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ

49,00€ - 60,00 Με Φ.Π.Α.

ΤΑΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΣΚΟΙ ΦΡΕΝΩΝ ΕΜΠΡ.

108,00€ - 118,00 Με Φ.Π.Α.

ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ

285,00€ Με Φ.Π.Α.

ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

109,00€ Με Φ.Π.Α.

ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΜΠΡ. & ΟΠΙΣΘ.

23,00€ Με Φ.Π.Α.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

72,00€ Με Φ.Π.Α.

106 ΙΙ

Κινητήρας : 1.4

ServiceGo 135

135,00€ Με Φ.Π.Α.

ΣΕΤ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ

247,00€ Με Φ.Π.Α.

ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ

49,00€ - 60,00 Με Φ.Π.Α.

ΤΑΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΣΚΟΙ ΦΡΕΝΩΝ ΕΜΠΡ.

108,00€ - 118,00 Με Φ.Π.Α.

ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ

285,00€ Με Φ.Π.Α.

ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

110,00€ Με Φ.Π.Α.

ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΜΠΡ. & ΟΠΙΣΘ.

23,00€ Με Φ.Π.Α.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

72,00€ Με Φ.Π.Α.

Rallye

Rallye

ServiceGo 135

135,00€ Με Φ.Π.Α.

ΣΕΤ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ

252,00€ Με Φ.Π.Α.

ΤΑΚΑΚΙΑ ΦΡΕΝΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ

60,00 Με Φ.Π.Α.

ΤΑΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΣΚΟΙ ΦΡΕΝΩΝ ΕΜΠΡ.

118,00 Με Φ.Π.Α.

ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ

371,00€ Με Φ.Π.Α.

ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

165,00€ Με Φ.Π.Α.

ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΜΠΡ. & ΟΠΙΣΘ.

23,00€ Με Φ.Π.Α.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

72,00€ Με Φ.Π.Α.